Ważne ogłoszenia

Ogłoszenie

Zaproszenie

Piknik sportowy

Wszechnica Edukacyjna Targówek

Konkurs szachowy

Biblioteka ogłasza!

Wszechnica Edukacyjna Targówek

Wszechnica Edukacyjna Targówek

Dni otwarte na Targówku

Państwowaw Inspekcja Sanitarna

Biblioteka szkolna zachęca

Zima w mieście

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Ferie Artystyczno-Kulturalne Targówka
SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO
OSiR Targówek
Zimowa Szkoła Tańca Irlandzkiego

KOREPETYCJE

Wszechnica Edukacyjna Targówek

Orszak Trzech Króli

Illuminacja

Jasełka

Kiermasz

Bliżej rynku pracy

Wszechnica Edukacyjna Targówek

Świąteczna Eko Pomoc

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Targówek

CHARYTATYWNY SPEKTAKL MUZYCZNY
„OJCZYZNY”


Informacja prasowa

Godziny pracy sekretariatu szkoły

poniedziałek godz. 7.30 – 17.00
wtorek – piątek godz. 7.30 – 16.00

NASZA SZKOŁA W PROJEKCIE UNIJNYM
Nasza szkoła jest uczestnikiem europejskiego projektu:
Bliżej rynku pracy -

- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF
Regulamin uczestnictwa oraz formularze rekrutacyjne dla uczniów oddziałów gimnazjalnych dostępne są w sekretariacie szkoły. Rekrutacja trwa do 30 października 2017r.

WYCIECZKA DO NIEMIEC I DANII

Zapraszamy serdecznie uczniów klas 7 oraz oddziałów gimnazjalnych w niezapomnianą podróż do Niemiec i Danii. W tym roku szkolnym odwiedzimy Berlin oraz Lubekę, a także dwa parki rozrywki Hansa-Park i Legoland. W naszą podróż po wiedzę i dobrą zabawę udamy się w dniach 14 - 18. 05. 2018 r.

Dokładny plan wyjazdu, regulamin oraz zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w wycieczce dostępne są w załączniku. Chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie się z wypełnioną zgodą i wpłatę zaliczki do nauczycieli języka niemieckiego. Wszystkie informacje dostępne są również na stronie www.provence.pl.
Koordynatorem wyjazdu jest p. Edyta Spica.

ZAPRASZAMY!

Warsztaty językowe Londyn + miasta Anglii (6 dni)

Zapraszamy uczniów klas siódmych i oddziałów gimnazjalnych na warsztaty językowe w Londynie organizowane przez firmę ATAS w terminie 4 – 9 czerwca 2018 r. Tegoroczny program warsztatów obejmuje nie tylko Londyn, ale także ciekawe miejsca południowej Anglii - Brighton oraz Cambridge. Dokładny plan warsztatów oraz warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku.
Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do swoich nauczycieli języka angielskiego.
Koordynatorem wyjazdu jest p. Anna Trykowska-Czarnecka.
Uczniowie proszeni są o przyniesienie wypełnionego i podpisanego przez rodziców/opiekunów oświadczenia ( w załączniku).

I Warszawski Tydzień Edukacyjny


Program

List Burnistrza Targówka


List w formacie pdf

Zajęcia międzyszkolne

Wszechnica Edukacyjna Targówek

Test Coopera na Targówku

Gorąco zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i opiekunów do wzięcia udziału w akcji „Wybiegaj sprzęt sportowy dla swojej szkoły” na TEŚCIE COOPERA DLA WSZYSTKICH w dniu 30 września 2017r. w godz. 10.00 – 15.00 na stadionie OSiR Targówek. Test polega na 12 – minutowym nieprzerwanym biegu. Można sprawdzić swoją kondycję fizyczną, aktywnie i przyjemnie spędzić czas i wygrać dla dzieciaków pieniądze na zakup sprzętu sportowego. ZACHĘCAMY WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ NASZEJ SZKOŁY DO UDZIAŁU W AKCJI!
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Wszechnica Edukacyjna Targówek

Pomoc materialna dla uczniów
STYPENDIUM SZKOLNE

Przyznawane jest uczniom pochodzącym z rodzin, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, (Dz.U. z 2015r. poz.1058).
Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają wniosek o przyznanie stypendium do pedagoga szkolnego (p. 128, 218) do 14 września 2017r. wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2017 r.).
Wnioski ze szczegółową informacją są do pobrania w sekretariacie szkoły, u pedagogów
oraz na stronie:
www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

Konsultacje ws. zmiany statutu Targówka

Nowe godziny dzwonków

[Ogłoszenia 2016-2017][Ogłoszenia 2015-2016]


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image