Ważne ogłoszenia

List Burnistrza Targówka


List w formacie pdf

Zajęcia międzyszkolne

Wszechnica Edukacyjna Targówek

Test Coopera na Targówku

Gorąco zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i opiekunów do wzięcia udziału w akcji „Wybiegaj sprzęt sportowy dla swojej szkoły” na TEŚCIE COOPERA DLA WSZYSTKICH w dniu 30 września 2017r. w godz. 10.00 – 15.00 na stadionie OSiR Targówek. Test polega na 12 – minutowym nieprzerwanym biegu. Można sprawdzić swoją kondycję fizyczną, aktywnie i przyjemnie spędzić czas i wygrać dla dzieciaków pieniądze na zakup sprzętu sportowego. ZACHĘCAMY WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ NASZEJ SZKOŁY DO UDZIAŁU W AKCJI!
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Wszechnica Edukacyjna Targówek

Pomoc materialna dla uczniów
STYPENDIUM SZKOLNE

Przyznawane jest uczniom pochodzącym z rodzin, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, (Dz.U. z 2015r. poz.1058).
Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają wniosek o przyznanie stypendium do pedagoga szkolnego (p. 128, 218) do 14 września 2017r. wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2017 r.).
Wnioski ze szczegółową informacją są do pobrania w sekretariacie szkoły, u pedagogów
oraz na stronie:
www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

Konsultacje ws. zmiany statutu Targówka

Nowe godziny dzwonków

[Ogłoszenia 2016-2017][Ogłoszenia 2015-2016]


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image