Stołówka szkolna

Regulamin korzystania z posiłków w stołówce
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. I.J. Paderewskiego w Warszawie

1. Ze stołówki mogą korzystać tylko uczniowie i pracownicy Szkoły.

2. Posiłki wydawane są na stołówce szkolnej w godzinach:

obiady -1125 - 1345

Opłat abonamentowych za posiłki można dokonywać w sklepiku szkolnym (gotówka) z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków ogłoszenie, w których dniach i godzinach przyjmowane będą opłaty ukaże się na stronie internetowej szkoły i wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń przed stołówką (zgodnie z comiesięcznym harmonogramem ).

Zwrot środków za odwołane obiady nastąpi podczas opłacania abonamentu na następny miesiąc.


Odwoływanie posiłków na dany dzień możliwe będzie w godz. 700 – 900 danego dnia, telefonicznie lub poprzez sms pod numerem telefonu 605 – 511 – 944 (w treści smsa proszę napisać imię i nazwisko dziecka oraz termin odwołania obiadów). W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka w w/w terminie, pieniądze za posiłek nie będą zwrócone

Jadłospis miesięczny wywieszony będzie przy stołówce, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szkoły.

Rodzice dzieci, które mają zalecenia lekarskie dotyczące specjalistycznych diet powinni zgłosić ten fakt bezpośrednio na stołówkę oraz dostarczyć zaświadczenie lekarskie, i listę na jakie konkretnie produkty jest dziecko uczulone.

  Cennik płatności czerwiec 2019

  Formularz zgłoszenia na obiady

  Jadłospis- czerwiec 2019 (klik)


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Monitoring na terenie szkoły

Informujmy, że zgodnie z wymogami zawartymi w art. 108a ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 j.t.) na terenie szkoły i wokół placówki prowadzony jest monitoring.

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image