Informacje

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca: Magdalena Dąbrowska (kl. V A, VII A);
Zastępca Przewodniczącej RR : Dariusz Gajewski (kl. III D);
Członek RR : Agnieszka Masłowska (kl. I C);
Członek RR : Marta Betlej (O A);
Sekretarz: Marta Matyszczuk (kl. IV B).

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RR: Joanna Mikulska (kl. II A);
Członek Komisji Rewizyjnej RR Stefan Bobrowski (kl. I B);
Członek Komisji Rewizyjnej RR – Elżbieta Kania (kl. III C).


Numer rachunku bankowego Rady Rodziców

Bank Pocztowy S.A
78 1320 1104 7850 0435 2000 0001


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Monitoring na terenie szkoły

Informujmy, że zgodnie z wymogami zawartymi w art. 108a ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 j.t.) na terenie szkoły i wokół placówki prowadzony jest monitoring.

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image