O Parlamencie Uczniowskim

  W naszym gimnazjum od 2002 roku działa Parlament Uczniowski, który jest odpowiednikiem Samorządu Uczniowskiego. Co roku we wrześniu każda klasa wybiera posła, który reprezentuje ją na zebraniach Parlamentu. Spotkania , odbywające się raz w miesiącu, prowadzone są na wzór obrad sejmowych. Rozpatruje się na nich wszystkie sprawy szkolne, wątpliwości i nowe pomysły dotyczące naszego gimnazjum.
  Posłowie przedstawiają na forum Parlamentu spostrzeżenia i propozycje uczniów swoich klas. Każdy uczeń ma prawo do podzielenia się swoimi przemyśleniami i pomysłami.
 Mimo różnych wątpliwości i słabszych dni, nasz Parlament Uczniowski działa bardzo sprawnie i wywiązuje się ze swoich obowiązków. roli.

Posłowie Parlamentu Uczniowskiego
Rok szkolny 2016/2017

Posłowie

Klasy pierwsze
Marta Wyszomirska 1a
Karolina Biedrzycka 1b
Julia Bochenek 1c
Bartosz Labuń 1d
Gabriela Sieradzka 1e
Fryderyk Zagdański 1f
Michał Pyszkiewicz 1g
Mateusz Miziołek 1h

Klasy drugie
Zuzanna Bartniak 2a
Natalia Jabłonowska i Kacper Oczykowski 2b
Daria Idźkowska 2c
Agata Lubańska 2d
Hanna Grochowalska 2e
Zuzanna Bosiacka i Szymon Grosiak 2f
Eryk Kuszneruk i Wojciech Dobrzański 2g
Mateusz Szymczak 2h
Miłosz Raguszewski 2i
Anna Chęcia 2j

Klasy trzecie
Piotr Namiota 3a
Oliwia Pawłowska 3b
Weronika Hermanowicz 3c
Olga Kobel 3d
Adam Sawa 3e
Julia Górnicka 3f
Ola Dobrowolska i Julia Grodzka 3g
Klaudia Ignatowicz 3h
Bartosz Bąk i Maciej Kurzawa 3i


Przedstawiciele Parlamentu Uczniowskiego:

Przewodniczący : Adam Sawa 3e
Zastępca przewodniczącego : Mateusz Miziołek 1h
Protokolant: Julia Górnicka 3f


Sekcja porządkowa:


Julia Bochenek 1c
Hanna Grochowalska 2e
Klaudia Ignatowicz 3hSekcja informatyczna


Mateusz Miziołek 1h

Sekcja kultury i rozrywki:


Daria Idźkowska 2c
Mateusz Szymczak 2h
Eryk Kuszneruk 2g
Wojtek Dobrzański 2gW Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Targówek naszych uczniów reprezentują:

Adam Sawa 3e i Wojciech Dobrzański 2gNauczyciele współpracujący z Parlamentem Uczniowskim

1. opiekun – Monika Marcinowska
2. sekcja kultury i rozrywki – Jolanta Koch, Małgorzata Koperska
3. wolontariat – Barbara Grabowska
4. Rzecznik Praw Ucznia – Marlena Bobińska


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image