O Parlamencie Uczniowskim

  W naszym gimnazjum od 2002 roku działa Parlament Uczniowski, który jest odpowiednikiem Samorządu Uczniowskiego. Co roku we wrześniu każda klasa wybiera posła, który reprezentuje ją na zebraniach Parlamentu. Spotkania , odbywające się raz w miesiącu, prowadzone są na wzór obrad sejmowych. Rozpatruje się na nich wszystkie sprawy szkolne, wątpliwości i nowe pomysły dotyczące naszego gimnazjum.
  Posłowie przedstawiają na forum Parlamentu spostrzeżenia i propozycje uczniów swoich klas. Każdy uczeń ma prawo do podzielenia się swoimi przemyśleniami i pomysłami.
 Mimo różnych wątpliwości i słabszych dni, nasz Parlament Uczniowski działa bardzo sprawnie i wywiązuje się ze swoich obowiązków. roli.


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Monitoring na terenie szkoły

Informujmy, że zgodnie z wymogami zawartymi w art. 108a ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 j.t.) na terenie szkoły i wokół placówki prowadzony jest monitoring.

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image