Ogłoszenia

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO


Data

I półrocze 2018/ 2019

3 września klasy III Gim godz. 8.00 w salach klasy 0 – 3 SP godz. 9.30. klasy 4 – 8 SP godz. 11.00.Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/ 2019
5 września (odbywają się 4 pierwsze lekcje wg planu)Dzielnicowe Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/ 2019 godz.11.00. Msza Św. godz. 12.15. Uroczystość w szkole
12 września godz. 15.30.Zebranie Rady Pedagogicznej
12 września godz. 17.30.Zebranie z rodzicami
12 października godz. 13.00 (zajęcia skrócone – plan B)Zebranie Rady Pedagogicznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
15 października godz. 9.45 (na forum)Ślubowanie klas pierwszych SP
17 października
godz. 15.00 – 17.00.
godz. 17.30. – 19.00.
Szkolenie członków Rady Pedagogicznej
Dzień otwarty dla rodziców
9 listopadaDzień Patrona szkoły oraz apel z okazji Święta Niepodległości
14 listopada godz. 15.00.Zebranie Rady Pedagogicznej, szkolenie
14 listopada godz. 17.30.Zebranie z rodzicami
21 grudniaSzkolne Jasełka
21 grudnia godz. 14.30. (zajęcia skrócone – plan od 5 godziny lekcyjnej)Wigilia Pracowników szkoły
24 – 1 styczniaPrzerwa świąteczna
7 styczniaPodanie propozycji ocen z zajęć edukacyjnych (wpis do dziennika)
16 stycznia godz. 17.30. – 19.00.Dzień otwarty dla rodziców
22 styczniaWystawianie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych
23 stycznia godz. 15.00.Zebranie klasyfikacyjne śródroczne Rady Pedagogicznej
25 styczniaKoniec I półrocza roku szkolnego
28 stycznia – 10 lutegoFerie zimowe

Data

II półrocze 2018/ 2019

11 lutegoPoczątek II półrocza roku szkolnego
14 lutego zabawy karnawałowe (dyżur wychowawcy klasy i trzech rodziców z każdej klasy)Bal karnawałowy klas 0 – 3 SP godz. 11.00 – 13.00 (na „młodszym” skrzydle) Dyskoteka karnawałowa klas 4 – 6 SP 13.30 – 15.30 (na „młodszym” skrzydle) 3 Gim i kl. 7 – 8 SP godz. 16.00 – 19.00 na forum
13 marca godz. 15.30.Zebranie Rady Pedagogicznej – szkolenie członków Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego
13 marca godz. 17.30.Zebranie z rodzicami
MarzecDzień Otwarty dla kandydatów i ich Rodziców
10 – 12 kwietniaEgzamin gimnazjalny
15 – 17 kwietniaSprawdzian klas 8
18 – 23 kwietniaPrzerwa świąteczna
30 kwietniaApel z okazji Świąt Majowych
8 maja godz. 15.00.Zebranie Rady Pedagogicznej
8 maja godz. 17.30. – 19.00.Dzień otwarty dla rodziców
20 majaPodanie propozycji ocen z zajęć edukacyjnych (wpis do dziennika)
27 – 31 majaTydzień wycieczek szkolnych
5 czerwca godz. 17.30.Zebranie z rodzicami
6 czerwca godz. 17.00. – 21.00. (dyżur rodziców)Bal klas III Gim oraz klas 8 SP
10 czerwcaWystawianie ocen klasyfikacyjnych rocznych
12 czerwca godz. 15.30.Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
13 czerwcaEgzaminy klasyfikacyjne roczne
14 czerwca godz. 12.25 (na „długiej” przerwie)Przyjęcie wyników klasyfikacji i promocji
19 czerwca
godz. 13.00
godz. 15.00
(zajęcia skrócone – plan B)
Zakończenie roku szkolnego klas 8
Zakończenie roku szkolnego klas III Gim
21 czerwca klasy 0 – 3 SP godz. 9.00. klasy 4 – 7 SP godz. 11.00.Zakończenie roku szkolnego 2018/ 2019


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Monitoring na terenie szkoły

Informujmy, że zgodnie z wymogami zawartymi w art. 108a ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 j.t.) na terenie szkoły i wokół placówki prowadzony jest monitoring.

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image