W naszym szkole funkcjonuje biblioteka, która pełni funkcję szkolnego centrum informacyjno – dydaktycznego. Uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji bardzo bogaty księgozbiór, czasopisma, zbiory multimedialne oraz wiele gier planszowych i logicznych.
Lokal naszej biblioteki jest wyjątkowo duży i przestronny. Posiadamy odrębną wypożyczalnię, dwie czytelnie – dużą, w której odbywają się rozmaite zajęcia, lekcje biblioteczne, lekcje przedmiotowe z wykorzystaniem wideo i DVD, oraz małą, przeznaczoną do indywidualnej pracy ucznia i nauczyciela.
Użytkownicy biblioteki mogą też korzystać z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, gdzie do dyspozycji mają komputery ze stałym dostępem do Internetu oraz programy multimedialne.
Biblioteka organizuje różnorodne zajęcia i imprezy: konkursy literackie i czytelnicze, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, akcje promujące czytelnictwo.
W bibliotece staramy się tworzyć przyjazną atmosferę, aby każdy mógł w niej uczyć się, poszukiwać informacji, rozwijać zainteresowania, odrabiać lekcje, schronić się przed hałasem oraz odpocząć.
Głównym celem pracy bibliotekarzy w naszej szkole jest kształtowanie wśród młodych ludzi umiejętności i potrzeby samokształcenia, korzystania z dóbr kultury, uczenia się przez całe życie i rozwijania wyobraźni.

W wypożyczalni możesz:

 • wypożyczać książki i czasopisma
 • uzyskać poradę czytelniczą i bibliograficzną
 • swobodnie przeglądać zgromadzony księgozbiór

W czytelni możesz:

 • odrabiać lekcje, korzystając z księgozbioru podręcznego
 • szukać informacji
 • czytać książki i czasopisma
 • grać w gry planszowe i logiczne
 • oglądać filmy edukacyjne i ekranizacje lektur
 • odpoczywać w przyjaznej atmosferze

W Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej możesz:

 • tworzyć własne dokumenty
 • korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych
 • korzystać ze skanera, drukarki i nagrywarki
 • korzystać z multimedialnego oprogramowania edukacyjnego