Konkursy

Uwaga konkurs!

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, z kolei maj jest miesiącem poświęconym książce i czytelnictwu. Z tej okazji zapraszamy uczniów klas 4, 6 i 7 do udziału w konkursie czytelniczo-plastycznym:

„Przeczytałeś? Zilustruj!”

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów literaturą dziecięcą i młodzieżową oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych.
Co powinien zrobić uczestnik konkursu?

  ⇒ przeczytać książkę,
  ⇒  wykonać ilustrację do przeczytanej książki dowolną techniką i w dowolnym formacie,
  ⇒  dać się ponieść fantazji i zaskoczyć wszystkich swoją wyobraźnią!
Prace należy składać u nauczyciela plastyki p. Małgorzaty Pater lub w bibliotece szkolnej do 18 maja. Najciekawsze i najładniejsze zostaną nagrodzone!

Bliższych informacji udzielają: nauczyciel plastyki oraz nauczyciele bibliotekarze.

Konkurs plastyczny

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Najważniejsze wydarzenia historyczne w okresie 100 lat niepodległej Polski” organizowanym przez spółdzielnię Mieszkaniową „Bródno” i Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dostępnym w załączniku i kontakt ze szkolnym koordynatorem – p. M. Pater.

Konkurs Fotograficzny
„Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze Targówka”

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy 2 i 3 gimnazjum oraz klasy 7 szkoły podstawowej.
2. Należy wykonać 1-2 zdjęcia w formacie A4(kolorowe).
3. Zdjęcia(podpisane na odwrocie-imię, nazwisko, klasa) oraz zdjęcia w wersji elektronicznej( na nośniku) należy dostarczyć do 15 maja 2018 do p. Ewy Gołofit
4. Zdjęcia należy wykonać samodzielnie.
5. Zdjęcia mogą przedstawiać tylko obiekty środowiska geograficznego, bez wizerunku osób trzecich.
6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz cząstkową ocenę celującą(wagi II w oddziałach gimnazjalnych) z geografii, biologii, plastyki i zajęć artystycznych.
7. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na forum szkoły.
8. Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
9. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie.

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

Wisława Szymborska

W kwietniu 2018 roku już po raz trzeci nasza szkoła organizuje Konkurs Pięknego Czytania przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych Dzielnicy Targówek, miłośników literatury, którzy powalczą o tytuł Mistrza Pięknego Czytania.
Poprzednie dwie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem i pokazały, iż istnieje zapotrzebowanie na konkurs o takim charakterze. Jego podstawowym celem jest rozbudzanie wrażliwości i miłości do literatury oraz popularyzacja czytelnictwa a także stworzenie możliwości zaprezentowania umiejętności pięknego czytania przed publicznością i uczestnictwa w zdrowej rywalizacji.
W 2018 roku przypada stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcielibyśmy uczcić tę rocznicę, proponując tegorocznym uczestnikom, by przygotowali do odczytania fragment książki o tematyce patriotycznej.
W drodze eliminacji szkolnych, które odbędą się 10 kwietnia 2018 r. o godz. 12.30 wybierzemy dwóch przedstawicieli SP 378, którzy zaprezentują swoje umiejętności przed komisją konkursową.
Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie (załącznik). Zgłoszenia przyjmują koordynatorzy konkursu: p. Anna Jaroszewska, p. Joanna Mazińska, p. Iwona Szyszkowska i p. Katarzyna Wilińska do 5 kwietnia 2018 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

Wisława Szymborska

W kwietniu 2018 roku już po raz trzeci nasza szkoła organizuje Konkurs Pięknego Czytania przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych Dzielnicy Targówek, miłośników literatury, którzy powalczą o tytuł Mistrza Pięknego Czytania.
Poprzednie dwie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem i pokazały, iż istnieje zapotrzebowanie na konkurs o takim charakterze. Jego podstawowym celem jest rozbudzanie wrażliwości i miłości do literatury oraz popularyzacja czytelnictwa a także stworzenie możliwości zaprezentowania umiejętności pięknego czytania przed publicznością i uczestnictwa w zdrowej rywalizacji.
W 2018 roku przypada stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcielibyśmy uczcić tę rocznicę, proponując tegorocznym uczestnikom, by przygotowali do odczytania fragment książki o tematyce patriotycznej.
W drodze eliminacji szkolnych, które odbędą się 10 kwietnia 2018 r. o godz. 12.30 wybierzemy dwóch przedstawicieli SP 378, którzy zaprezentują swoje umiejętności przed komisją konkursową.
Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie (załącznik). Zgłoszenia przyjmują koordynatorzy konkursu: p. Anna Jaroszewska, p. Joanna Mazińska, p. Iwona Szyszkowska i p. Katarzyna Wilińska do 5 kwietnia 2018 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

„Chemia i fizyka w fotografii”

Uczniów klas siódmych szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych zainteresowanych fizyką lub chemią zapraszamy do udziału w V edycji Warszawskiego Konkursu „Chemia i fizyka w fotografii”. Prace należy składać do nauczycieli fizyki lub chemii w zależności od kategorii do 16 marca 2018 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać u nauczycieli fizyki i chemii. Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"

 1. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas 7 szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”.
 2. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: I etap - szkolny, II etap - powiatowy, III etap - ogólnopolski.
 3. I etap - szkolny oraz II etap - powiatowy, przeprowadzane są on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego.
 4. I etap - szkolny polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań konkursowych przez uczniów zgłoszonych uprzednio przez szkołę do udziału w Konkursie. Zadania konkursowe na I etapie - szkolnym Konkursu mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi.
 5. Czas trwania testu zawierającego zadania konkursowe wynosi 40 minut. W naszej szkole z 50 zgłoszonych do konkursu uczestników zakwalifikowało się 42 uczniów. Uczestnicy w dwóch terminach 6 i 7 marca będą pisać na platformie internetowej quiz wiedzy na temat zdrowego żywienia.
 6. Do II etapu - powiatowego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki, nie niższe jednak niż 80% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów. Liczba uczestników II etapu nie może być większa niż 200.
 7. II etap - powiatowy polega na samodzielnym rozwiązaniu przez zakwalifikowanych do niego uczniów zadań konkursowych. Zadania konkursowe na II etapie – powiatowym Konkursu mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi.
 8. Do III etapu - ogólnopolskiego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki z testu wiedzy na II etapie powiatowym Konkursu. Liczba uczestników III etapu nie może być większa niż 20.
 9. Tytuł finalisty Konkursu otrzymuje uczestnik części pisemnej III etapu Konkursu, który uzyskał liczbę punktów nie mniejszą niż 40% z maksymalnej możliwej do zdobycia ilości punktów.
 10. Do części praktycznej III etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 10 finalistów.
 11. . Za zajęcie I, II i III miejsca w III etapie Konkursu, Organizatorzy przyznają następujące nagrody:
  1. I miejsce - nagroda główna o wartości 3000 zł;
  2. II miejsce - nagroda o wartości 2000 zł;
  3. III miejsce - nagroda o wartości 1000 zł.
 12. Materiały do przygotowania się do konkursu w załącznikach.

Szkolni koordynatorzy konkursu
Jolanta Koch i Małgorzata Koperska

SZKOLNY KONKURS CHEMICZNO-PLASTYCZNY
"CHEMIA JEST PIĘKNA – UCZYŃ JĄ BEZPIECZNĄ"
– plakat do szkolnej pracowni chemicznej
EDYCJA III

CEL KONKURSU:
Uświadomienie konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczeń. Kształtowanie twórczego podejścia do nauki. Rozwijanie zainteresowań i zdolności młodzieży.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas II i III gimnazjum oraz klas 7 szkoły podstawowej.

Kryteria oceny: powiązanie z tematyką konkursu, poprawność merytoryczna przekazywanych treści (z punktu widzenia zasad BHP), ciekawy, oryginalny sposób zobrazowania tematu, estetyka i poziom artystyczny wykonania plakatu.

Rozpatrywane będą wyłącznie prace indywidualne. Format plakatu nie mniejszy niż A3. Technika dowolna (z wykluczeniem grafiki komputerowej). Plakat może zawierać krótki tekst, jeśli jest to niezbędne (np.: w przypadku komiksu). Konkurs organizowany jest w jednym etapie. Prace należy dostarczyć nauczycielowi chemii – pani Monice Chacińskiej lub nauczycielowi plastyki – pani Małgorzacie Pater do dnia 2 marca 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 marca 2018 roku. Laureaci wyłonieni przez komisję konkursową otrzymają nagrody i dyplomy. Praca powinna zawierać na odwrocie czytelną informację: nazwa konkursu, klasa oraz imię i nazwisko ucznia.
Prace nie zostaną zwrócone, będą stanowiły dekorację pracowni chemicznej.
Serdecznie zapraszamy!

SZKOLNY KONKURS CHEMICZNY „ATOM I CZĄSTECZKA”
EDYCJA III

Cel konkursu: Pogłębienie wiedzy na temat budowy przestrzennej, właściwości i zastosowania związków chemicznych. Kształtowanie twórczego podejścia do nauki. Rozwijanie zainteresowań i zdolności młodzieży.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas II i III gimnazjum oraz klas 7 szkoły podstawowej.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
1. ATOM I CZĄSTECZKA W SZTUCE
Polega na wykonaniu modelu budowy atomu wybranego pierwiastka lub modelu budowy atomu wybranej cząsteczki pierwiastka bądź cząsteczki związku chemicznego. Model może być wykonany z ogólnie dostępnych materiałów i dowolną techniką (z wykluczeniem grafiki komputerowej).
2. CZĄSTECZKA W LITERATURZE
Polega na napisaniu wiersza przedstawiającego charakterystykę, właściwości, zastosowanie wybranej cząsteczki pierwiastka bądź cząsteczki związku chemicznego.

Kryteria oceny: powiązanie z tematyką konkursu, poprawność merytoryczna przekazywanych treści, ciekawy, oryginalny sposób zobrazowania tematu, estetyka wykonania. Rozpatrywane będą wyłącznie prace indywidualne. Konkurs organizowany jest w jednym etapie. Prace należy dostarczyć nauczycielowi chemii – pani Monice Chacińskiej lub nauczycielowi języka polskiego – pani Iwonie Szyszkowskiej do dnia 2 marca 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 marca 2018 roku. Laureaci prac wyłonionych przez komisję konkursową otrzymają nagrody i dyplomy. Praca powinna zawierać: na odwrocie (w przypadku kategorii 2.), bądź dołączoną (w przypadku kategorii 1.) czytelną informację: nazwa kategorii konkursu, klasa oraz imię i nazwisko ucznia.

Czytamy literaturę brytyjską

Przed nami długie, zimowe wieczory i chłód za oknem, a to doskonała okazja, aby sięgnąć po dobrą książkę! Zapraszamy więc gimnazjalistów oraz uczniów klas 7 do udziału w kolejnej już edycji konkursu czytelniczego Czytamy literaturę brytyjską. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań związanych z literaturą anglojęzyczną, a także propagowanie czytelnictwa w naszej szkole. W tej edycji konkursu trzeba wykazać się znajomością treści książki królowej kryminału - Agathy Christie pt. „Morderstwo w Orient Expressie” oraz podstawowymi wiadomościami o autorce, jak i o samym… pociągu!

Zgłaszajcie się do konkursu do swoich nauczycieli języka angielskiego do środy 31 stycznia 2018r. Konkurs (w języku polskim) odbędzie się w piątek 2 lutego 2018 r.
Sława, zaszczyty i nagrody czekają! Życzymy przyjemnej lektury i zapraszamy do udziału w konkursie!

Nauczyciele języka angielskiego

MŁODZI FIZYCY TARGÓWKA

Uczniów oddziałów gimnazjalnych zainteresowanych fizyką zapraszamy do wzięcia udziału w dzielnicowym konkursie fizycznym “Młodzi fizycy Targówka”. Etap szkolny konkursu odbędzie się 14 grudnia 2017r. Szczegółowe informacje można uzyskać u nauczycieli fizyki. Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

Olimpijski konkurs plastyczny

Polski Komitet Olimpijski zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Maskotka olimpijska twoim bohaterem” organizowanym w związku ze zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi w PyeongChang. Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszeń znajdują się w załączniku. Prace należy dostarczać wychowawcom klas do 28 listopada 2017r. Komisja wybierze trzy najlepsze prace, które zostaną przesłane do PKOl. Zachęcamy do udziału w konkursie!

CHRISTMAS CARD

Ogłaszamy konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową. Kartkę należy wykonać samodzielnie (własnoręcznie ) i umieścić na niej krótkie życzenia świąteczne w języku angielskim. Najlepsza kartka znajdzie się na stronie internetowej szkoły. Przewidujemy również słodki upominek oraz nagrodę w formie oceny z języka angielskiego. Prace należy składać do 10 grudnia 2017r. u nauczycieli uczących języka angielskiego. Zachęcamy do udziału!

Organizator konkursu
Joanna Mikitiuk

VI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
"Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie”
(rok szkolny 2017/2018)

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs polega na wykonaniu komiksu przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa z udziałem realnego lub fikcyjnego bohatera.
Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od 1918r. do 1990r.
Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 8, maksymalnie 10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
⇒  11 -13 lat
⇒  14-15 lat
⇒  17 -19 lat
Informacje i zapisy u p. Edyty Gierlich do 25 listopada 2017r.

KONKURS LITERACKI „NA SKRZYDŁACH WYOBRAŹNI”

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu literackiego „Na skrzydłach wyobraźni” organizowanego przez bibliotekę szkolną. Celem konkursu jest zachęcanie do rozwijania myślenia, wyobraźni i inwencji twórczej. Uczestnicy mają za zadanie napisanie pracy literackiej na dowolny temat i w dowolnej formie (opowiadanie, nowela, wiersz). Najlepsze prace będą opublikowane na stronie internetowej biblioteki. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na plakatach oraz w bibliotece szkolnej.

Nauczyciele bibliotekarze

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie fotograficznym polegającym na zrobieniu sobie zdjęcia (selfie) z książką lub księgozbiorem. Przy ocenie prac będzie liczyło się ciekawe ujęcie tematu. Ogłoszenie wyników i nagrodzone zdjęcia będzie można obejrzeć na stronie internetowej szkoły i biblioteki.
Prace należy dostarczyć do 1 grudnia do biblioteki lub przesłać na adres mailowy bibliotekapaderewski@o2.pl.

ENGLISH HIGH FLIER
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego
odbędzie się w środę 29 listopada 2017r.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 5, 6 i 7 szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. Na stronie www.jersz.pl można bezpłatnie pobrać arkusze zadań z lat ubiegłych. Koszt konkursu to 9 zł. Pieniądze zbieramy do 7 listopada 2017r.

Małgorzata Niemirska-Kuncewicz

Konkursy z plastyki

Konkurs plastyczny "Jan Karski - Bohater Ludzkości"
Plakat A3 wykonany w dowolnej technice plastycznej, multimedialnej promujący wiedzę o dokonaniach Jana Karskiego.(karta zgłoszenia)

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka" - edycja kaszubska
Zadaniem konkursy jest przedstawienie w formie plastycznej bukietu dla Babci lub Dziadka z wykorzystaniem motywów kurpiowskich.
Prace plastyczna w formacie A3 bez oprawy, technika dowolna.(więcej informacji)

Konkurs „ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA”
Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
⇒  temat pracy konkursowej – godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesnych. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego;
⇒  rozmiar – praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: wysokość – od 40 do 150 cm; szerokość – od 30 do 100 cm; głębokość/grubość – do 50 cm;
⇒  forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna
Regulamin konkursu „ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA”

CO NAM W DUSZY GRA

Zapraszamy do wzięcia udziału w mazowieckim konkursie poezji i piosenki obcojęzycznej „ Co nam w duszy gra” adresowanym zarówno do uczniów szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu zamieszczonym w załączniku. Zapisy prowadzi nauczyciel języka angielskiego p. Marta Szymankiewicz.

Z CHEMIĄ ZA PAN BRAT

Uczniów klas trzecich gimnazjum zainteresowanych chemią zachęcamy do wzięcia udziału w dzielnicowym konkursie chemicznym „Z chemią za pan brat” organizowanym przez naszą szkołę. Pierwszy etap konkursu odbędzie się 28 listopada 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

KONKURS FIZYCZNY
dla uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz klas siódmych szkoły podstawowej

TEMATY KONKURSOWE

organizowany przez Szkołę Podstawową nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy pragną podzielić się swoją twórczością poetycką.

 • Marian Smoluchowski - naukowiec, którego ponadczasowe osiągnięcia inspirują naukowców wielu dziedzin.
  W bieżącym roku przypada 100 rocznica śmierci Mariana Smoluchowskiego. Decyzją Polskiego Towarzystwa Fizycznego rok 2017 jest rokiem Mariana Smoluchowskiego.
 • Jak możemy obserwować kosmos?
  Od zarania swoich dziejów ludzie spoglądali w niebo. To, co widzieli, budziło ich zachwyt i przerażenie. Wraz z rozwojem cywilizacji pojawiały się różne przyrządy do obserwacji i zmieniały się metody obserwacji kosmosu.
 • Opowiedz nam o swoich doświadczeniach, pracach, przemyśleniach fizycznych.
  Masz szansę opowiedzieć nam o swoich zainteresowaniach fizycznych. Niczego Tobie nie narzucamy. To Ty decydujesz, o czym będziesz mówić.

Każdy uczestnik wykonuje prezentację na jeden z podanych tematów.
Wykonaną pracę zapisaną na płycie CD należy dostarczyć w terminie do 7 listopada 2017 r. do nauczyciela fizyki. Materiał powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mailowym ucznia.

Konkurs przebiega w trzech etapach – szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

MULTITEST 2017

Zapraszamy uczniów klas IV, V, VI, VII szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu z języka angielskiego „Multitest”. Konkurs ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań (do każdego pytania podane są 4 warianty odpowiedzi) i trwa 50 minut.
Konkurs odbędzie się 18 października 2017r. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego do dnia 25 września 2017r.

Konkurs plastyczny z języka angielskiego

Zachęcamy uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz klas II-III gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie plastycznym z języka angielskiego. Uczestnicy będą mieli za zadanie wykonać symbol Wielkiej Brytanii lub innych krajów anglojęzycznych (np. portret królowej, Big Ben, flaga itp.).
Uczestnicy wykonują prace w formacie A4 (lub większym) wybranymi przez siebie technikami plastycznymi.
Prace oceniane będą według następujących kryteriów: zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność, technika wykonania, użyte materiały i estetyka pracy. Prace należy dostarczać do nauczycieli uczących języka angielskiego do 2 października 2017 roku.

Joanna Mikitiuk

KONKURSY MKO

Zakresy merytoryczne i wymagania kuratoryjnych konkursów przedmiotowych:

KONKURSY MSCDN

Informujemy, że MSCDN tak jak w roku ubiegłym, jest organizatorem konkursów dla uczniów gimnazjów (13 przedmiotów) oraz dla uczniów szkół podstawowych (j. polski i matematyka). Harmonogram będzie podany na stronie natychmiast po zatwierdzeniu przez Mazowiecką Kurator Oświaty. Etap szkolny konkursów przedmiotowych planowany jest w gimnazjach od 17 października do 10 listopada 2017 r., natomiast w szkołach podstawowych 6 i 7 listopada 2017 r. W załączniku program merytoryczny konkursu polonistycznego dla uczniów gimnazjum.

Konkurs dzielnicowy

„ Jan Paweł II – Idźcie naprzód z nadzieją”

Regulaminy


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image