Konkursy

KONKURS DZIELNICOWY "Z CHEMIĄ ZA PAN BRAT"

 

Warszawski konkurs fizyczny

XV Dzielnicowe Dni Papieskie – konkursy

Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie jako organizator XV Dzielnicowych Dni Papieskich „Jan Paweł II – Promieniowanie Ojcostwa” zaprasza do udziału w następujących konkursach (załącznik)

Programy merytoryczne konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019 organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Zapraszamy do zapoznania się z programami merytorycznymi (link do programów)

MULTITEST

17.10.2018r. odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego Multitest. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum. Test konkursowy składa się z 26 pytań wielokrotnego wyboru. Zgłoszenia do konkursu przyjmują wszyscy nauczyciele języka angielskiego do 25.09.2018r. Udzielają oni również szczegółowych informacji na temat konkursu. Na tych stronach uczniowie znajdą obowiązujący zakres tematyczny oraz testy archiwalne z ubiegłych lat :
http://www.ces.edu.pl/multitest-jezyk-angielski/zakres-tematyczny
http://www.ces.edu.pl/multitest-jezyk-angielski/archiwum.
Zachęcamy do udziału.

Joanna Mikitiuk

„Bezpieczeństwo drogowe na grafice komputerowej”

Organizatorem Konkursu jest województwo mazowieckie we współpracy z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Konkurs kierowany jest do uczniów klas 7–8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjum z terenu Województwa Mazowieckiego, a tematem konkursu jest propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym poprzez stosowanie przepisów i dobrych praktyk na drodze. Konkurs ma charakter jednoetapowy, posiada zasięg wojewódzki. Udział w konkursie jest bezpłatny.
”Bezpieczeństwo drogowe na grafice komputerowej” to konkurs polegający na przygotowaniu w wersji elektronicznej projektu graficznego – plakatu, który będzie związany z tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie konkursowe będzie oceniane dwuetapowo: wstępna ocena formalna, a następnie ocena merytoryczna. Warunkiem przejścia do oceny merytorycznej jest spełnienie wymogów formalnych (pozytywna ocena formalna).
Nagrodami w konkursie są bilety na 56. Rajd Barbórki, który odbędzie się 1 grudnia 2018 r. w Warszawie, oraz zestawy poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym (wyłonionych zostanie po 3 laureatów z klas: 7 i 8 szkoły podstawowej oraz z 3 klasy gimnazjum, których prace uzyskają największą ilość punktów na etapie oceny merytorycznej).

Więcej informacji udzieli pan Wojciech Rogowicz sala 106


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Monitoring na terenie szkoły

Informujmy, że zgodnie z wymogami zawartymi w art. 108a ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 j.t.) na terenie szkoły i wokół placówki prowadzony jest monitoring.

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image