link do strony www Szkoły Podstawowej nr 378

JEŚLI JESTEŚ CZŁOWIEKIEM, KTÓRY CHCE REALIZOWAĆ PASJE I SPEŁNIAĆ MARZENIA, JESTEŚMY SZKOŁĄ DLA CIEBIE.

zwyciężyliśmy w konkursie pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek na program wychowawczy – Stworzeni do działania.
prowadzimy klasy z innowacjami pedagogicznymi z języka angielskiego, matematyki i informatyki.
mamy klasy integracyjne i wielu doskonałych pedagogów wspomagających.
od wielu lat mamy laureatów Dzielnicowego Konkursu "ORŁY TARGÓWKA".
osiągamy bardzo dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych.
mamy laureatów organizowanych przez Kuratorium Oświaty konkursów przedmiotowych.
zapewniamy: sprzyjające warunki i odpowiednią atmosferę do osobistego rozwoju oraz możliwość uczenia się języków – angielski, niemiecki,
pomagamy zaplanować karierę i realizować marzenia.
wśród nauczycieli mamy mistrza Nauczania - Artifex Docenti; tytuł przyznawany za aktywność, zaangażowanie w pracę dydaktyczno - wychowawczą oraz pasję nauczania.
mamy profesjonalnych i bardzo sympatycznych nauczycieli.
u nas każdy uczeń osiąga sukces.

JESTEŚMY SZKOŁĄ BEZPIECZNĄ I PRZYJAZNĄ – SPRAWDŹ TO!

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która:

 • wyposaża ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia i korzystania z dostępnych źródeł informacji,
 • kształtuje wrażliwość na piękno otaczającego świata,
 • rozbudza wrażliwość na dobro, tolerancję i odmienność innych,
 • w życzliwej atmosferze pomaga uczniom rozwijać własną osobowość i pasję,
 • uczy twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie porozumiewać się,
 • wspiera współpracę między uczniami, a innymi podmiotami szkoły.

To sprawia, że Absolwent naszej szkoły:

 • stosuje zdobytą wiedzę w praktyce,
 • szuka w świecie dobra prawdy i piękna,
 • jest tolerancyjny, szanuje odmienność innych,
 • umie znaleźć własną drogę życiową i ciągle się rozwija,
 • umie pracować w zespole i buduje więzi międzyludzkie,
 • twórczo rozwiązuje problemy,
 • jest kulturalny i taktowny.

Wizja szkoły

W naszym gimnazjum

w obszarze kształcenia
uczymy metodami aktywizującymi,
wykorzystujemy techniki informacyjne,
stwarzamy możliwość rozwijania indywidualnych zdolności,
dostosowujemy metody i formy pracy do możliwości psychofizycznych ucznia,
stosujemy motywacyjny system oceniania,

w obszarze opieki i wychowania
dbamy o to, by szkoła była przyjazna i bezpieczna,
propagujemy zachowania profilaktyczne, prozdrowotne i proekologiczne,
jasno i wyraźnie definiujemy prawa i obowiązki ucznia,
przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej,
sprawujemy systemową opiekę nad uczniem z trudnościami,
współpracujemy z rodzicami wg wspólnie ustalonych zasad,

w obszarze zarządzania
dbamy o taką organizację szkoły, aby inspirowała do twórczych działań,
pracujemy zespołowo,
systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje,
dbamy o właściwe stosunki międzyludzkie.


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image