Łącznicy z biblioteką w roku szkolnym 2019/2020

4a- Wiktoria Strzałkowska, Oliwia Tucharz
4b- Emilia Bogaj
5a- Piotr Tomaszewski
5b- Maria Włodarska, Alicja Fruba
6a- Bartosz Kowalski, Lena Rejent
6b- Kinga Chudzik-Pawlik
6c- Julia Rupert
6d- Julia Cygańska, Aleksander Górski
6e- Nadia Owczarzak, Patryk Sak
7a- Adrian Barej, Albert Marczak
8a- Kopiński Krystian, Amelia Rachwał