LEKCJA W MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH

Klasa 3f miała możliwość uczestniczenia w wyjątkowej lekcji historii, poświęconej Irenie Sendlerowej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Uczniowie bliżej poznali tę niezwykłą postać i jej bohaterskie czyny, które do tej pory wzbudzają ogromny podziw i szacunek wielu ludzi. Uczestnicy zajęć próbowali wczuć się w sytuację Żydów w czasie II wojny światowej, dzięki czemu udało im się wykonać różnorodne zadania na terenie muzeum.


ŚWIAT ZAWODÓW

Uczniowie biorący udział w projekcie unijnym „Bliżej Rynku Pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” wzięli udział w wycieczce do Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5 w Warszawie, której celem było przybliżenie młodzieży różnorodności otaczających nas zawodów. Uczestnicy zwiedzili specjalistyczne pracownie, mieli także możliwość rozmowy z uczniami i nauczycielami na temat obecnego rynku pracy, który potrzebuje przede wszystkim wykwalifikowanych specjalistów. Zdobywanie informacji na temat świata zawodów stanowi podstawę do bardziej świadomego wyboru dalszej ścieżki kariery.


Uczniowie obchodzą rocznice – powstanie listopadowe

„Artyleryji ruskiej ciągną się szeregi,/ Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi; (...)/ Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona,/ Jak głaz, bodzący morze, reduta Ordona.”
Tak opisywał powstanie listopadowe wieszcz romantyczny Adam Mickiewicz w „Reducie Ordona”. Był to jego hołd złożony powstańcom. Klasa 3 h również oddała hołd poległym w latach 1830 – 1831, odwiedzając
w Warszawie miejsca upamiętniające powstanie listopadowe. Przed bramą Belwederu, który stał się głównym celem zrywu zbrojnego, uczniowie przypomnieli sobie przyczyny wybuchu powstania i zrozumieli znaczenie słów: „Słowo stało się ciałem,/ a Wallenrod Belwederem.”
Przy pomniku poległych w bitwie pod Olszynką Grochowską chwilą ciszy uczcili pamięć bohaterów najkrwawszej bitwy powstania. I w końcu w warszawskiej Cytadeli uświadomili sobie represje popowstańcze.
Czując na ramionach wagę poświęcenia tych, którzy oddali życie za wolność ojczyzny, należy pamiętać, że „wolność nie jest dana raz na zawsze”, jak mówił Jan Paweł II.


3B W MUZEUM BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI

19 października 1984 r. to data śmierci prezbitera rzymskokatolickiego, kapelana warszawskiej „Solidarności”, obrońcy praw człowieka w PRL, zamordowanego przez funkcjonariuszy SB – Jerzego Popiełuszki. Został pochowany 3 listopada 1984 r. Obie daty stały się okazją do wspomnienia błogosławionego i zorganizowania wycieczki w ramach projektu „Uczniowie obchodzą rocznice”. Klasa 3b z p. Marleną Bobińską i p. Magdaleną Szyszkiewicz odwiedziła Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. O życiu i działalności wielkiego duszpasterza w niezwykle ciekawy sposób opowiadała uczniom pani Maria Chojczak, przybliżając im przy okazji najnowszą historię Polski i Kościoła. Ukazała młodzieży najważniejsze przesłanie Popiełuszki: „Zło dobrem zwyciężaj”. Na koniec wszyscy pomodlili się przy grobie księdza Jerzego. W księdze pamiątkowej nasi uczniowie zapisali następujące słowa: „Błogosławiony Księże Jerzy, dziękujemy, że możemy się od Ciebie uczyć, czym jest prawdziwa wolność, czym jest prawdziwe zwycięstwo”.

ABC POMOCY CHORYM

Jak co roku najaktywniejsi wolontariusze z klas trzecich oddziałów gimnazjalnych wzięli udział w szkoleniu "ABC pomocy chorym" organizowanym przez Ośrodek Hospicjum Domowe w ramach "Pól nadziei". Uczniowie zostali zapoznani z historią i filozofią medycyny paliatywnej. Dowiedzieli się także, jaka jest rola pomocy psychologicznej w ciężkiej chorobie. Ostatnia część szkolenia to warsztaty, w czasie których wolontariusze uczyli, się jak pielęgnować osoby ciężko chore.

DZIELNICOWA UROCZYSTOŚĆ W NASZEJ SZKOLE

5 września po uroczystej Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej odbyło się w naszej szkole dzielnicowe rozpoczęcie roku szkolnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. senator RP Marek Borowski, Prezes Oddziału ZNP Praga Północ, Targówek, Białołęka Anna Osypiuk, Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Zbigniew Poczesny, Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Sławomir Antonik, naczelnicy i pracownicy wydziałów Urzędu Dzielnicy Targówek, zaprzyjaźnieni przedstawiciele wyższych uczelni, służb mundurowych i instytucji wspierających proces edukacji, a także dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz nauczyciele. 2018 to rok szczególny, toteż uroczystość miała podniosły, patriotyczny charakter. W przemówieniach wskazywano rolę szkoły w procesie walki o niepodległość, podkreślano, że o wolność trzeba dbać zawsze, pielęgnować ją, uczyć postaw patriotycznych. Przygotowując oprawę artystyczną, staraliśmy się wyrazić dumę i radość z faktu, że żyjemy w suwerennej ojczyźnie. Nie zabrakło więc pieśni patriotycznych, menueta naszego patrona Ignacego Jana Paderewskiego oraz tańca z flagą.
„Wszystko mam za nic: muzykę, sztukę, imię poświęcę, widzę tylko przed sobą obowiązek służby Narodu” - tak wołał nasz patron – Ignacy Jan Paderewski. Niechaj te słowa, będące duchowym testamentem wielkiego muzyka i patrioty, staną się też naszym credo. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, byliście wspaniali!

ESTEŚMY VARSAVIANISTYCZNĄ SZKOŁĄ
CERTYFIKAT ZDOBYTY

W czerwcu 2018 r. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przyznało nam certyfikat „Varsavianistyczna szkoła”. Jego zdobycie poprzedzały cztery lata zmagań, których ciężar spoczął na Kole Edukacji Regionalnej, jego koordynatorce pani Bogumile Stefańskiej i uczniach - miłośnikach Warszawy oraz niestrudzonych uczestnikach weekendowych wypraw. Wycieczki po mieście to jedno z kryteriów, które należało spełnić w walce o certyfikat. Nadto co roku byliśmy zobligowani do:
- przeprowadzenia 10 zajęć o Warszawie,
- pracy na rzecz środowiska lokalnego,
- organizowania spotkań z varsavianistami,
- zrobienia gazetki i udziału w konkursach o tematyce warszawskiej,
- realizowania inicjatyw TPW (np. obecność na grach miejskich),
- udziału w uroczystościach rocznicowych na terenie miasta,
- zdobycia odznak turystycznych,
- współpracy z instytucjami kulturalnymi Warszawy,
- do działania związanego z Wisłą.
Na certyfikat pracowała cała szkolna społeczność, zatem dziękujemy:
- każdemu wychowawcy, który zorganizował „warszawską” wycieczkę dla swoich uczniów,
- szkolnemu wolontariatowi, na którego barkach spoczęła realizacja kryterium „Pracuję na rzecz środowiska lokalnego”,
- pocztowi sztandarowemu, uczestnikowi uroczystości rocznicowych na terenie Warszawy.
Czyniąc ukłon w stronę tych, którzy przyczynili się do zdobycia certyfikatu, należy podkreślić ofiarną pracę uczniów klasy 3b (rocznik 2013 - 2016, wychowawczyni p. B. Stefańska ), 3e (rocznik 2014-2017, wychowawczyni p. M. Marcinowska) oraz 3g (rocznik 2015-2018, wychowawczyni p. N. Siedlecka), którzy byli członkami Koła Edukacji Regionalnej. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie ogromne zaangażowanie, kreatywność i zamiłowanie pani Bogumiły Stefańskiej, naszego Mistrza Nauczania i pasjonatki historii. DZIĘKUJEMY!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

WAKACJE

Całej społeczności szkolnej: dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji oraz uczniom życzymy beztroskich, słonecznych i bezpiecznych wakacji!
Redakcja

>

Wydarzenia

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Nadszedł wreszcie najwspanialszy czas – wakacje! Po raz ostatni w tym roku szkolnym uczniowie spotkali się z wychowawcami, by odebrać cenzurki. Liczne grono poza świadectwami otrzymało ufundowane przez Radę Rodziców nagrody i dyplomy za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach i zawodach. Wyjątkowo długo trwała uroczystość pożegnania klas trzecich oddziałów gimnazjalnych, którzy odebrali wyróżnienia za wyniki w nauce, uzyskanie stu procent z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego oraz wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych. Najmłodsi uczniowie zakończyli rok szkolny piękną akademią, podczas której zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, taneczne i wokalne. Pani dyrektor wręczyła uczniom świadectwa z biało – czerwonym paskiem oraz podziękowała rodzicom za wsparcie i aktywną pracę w Radzie Rodziców. Potem były już tylko radosne uściski z wychowawcami i nauczycielami oraz wzajemna wymiana podziękowań i życzeń. Wszyscy opuszczali budynek szczęśliwi, w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku.

Strona [1] [Archiwum działu aktualności]


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Monitoring na terenie szkoły

Informujmy, że zgodnie z wymogami zawartymi w art. 108a ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 j.t.) na terenie szkoły i wokół placówki prowadzony jest monitoring.

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image